Versoepeling TEK

Een van de voorwaarden voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) wordt versoepeld. De energiekosten van een bedrijf moet tenminste 7% van de omzet uitmaken in plaats van de eerder vastgestelde 12,5%. Hierdoor komt uw bedrijf mogelijk in aanmerking voor de TEK.

Voor wie

TEK is bestemd voor energie-intensieve mkb-ondernemingen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor TEK moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets;
  • Uw onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  • Uw onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • Uw onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

De voorwaarde dat u alleen in aanmerking komt voor TEK als uw onderneming jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit verbruikt, is geschrapt.

Meer informatie?

bel: +31 (0)38 30 30 082

mail: info@sb-administratie.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sb-administratie-belastingadvies/

Lees verder »